Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Enontekiön kunta

Yhteystiedot

Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
040 481 9484
kirjaamo@enontekio.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Heli Nurmi
040 538 0712
heli.nurmi@enontekio.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat
  • Yhteistyökumppanit
  • kunnan yritykset

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito, ajankohtaisista asioista tiedottaminen sekä matkailupalveluiden, tuotteiden ja tapahtuminen mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot markkinointiluvista tai -kielloista.
Yrityksiltä lisäksi: Yrityksen nimi, laskutusosoite ja y-tunnus.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisteristä vastaavan henkilön osoitteeseen heli.nurmi@enontekio.fi
Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Kiellon voi lisätä tai poistaa milloin vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen rekisterinpitäjälle hannele.kumpulainen@enontekio.fi
Jokaisessa uutiskirjeessämme on linkki, jonka kautta voi päästä poistumaan postituslistalta.
Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Tietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat) sekä uutiskirjeen tilauslomakkeella tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tietoja ei luovuteta tosilappi.fi- sivuston ulkopuolelle ulkopuolisten tahojen itsenäisesti käytettäväksi esim. markkinointiin.
Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa tosilappi.fi -sivuston toimeksiantaman kolmannen osapuolen toteuttamaan markkinointikampanjaan. Kolmannella osapuolella ei silti ole oikeutta tietojen käyttöön muuhun tarkoitukseen.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Google Inc., Facebook/Instagram, Youtube.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.
Tietoja käsitellään niin kauan kuin hoidettava asiakassuhde sitä vaatii tai kunnes asiakas itse haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.
Markkinointiin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä TosiLapin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Rekisterinpitäjä takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Tosilappi.fi -sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun sulkee internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.
Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle
Tosilappi.fi -sivustolla voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (Esim. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Sivuston ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Sivuston ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.
Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua sekä Facebook Pixel-seurantaa.
Google Analytics seuraa käyttötietoja. Tiedot ovat täysin nimettömiä, eikä niiden avulla voi tunnistaa käyttäjää tai laitetta. Ne sisältävät vain tilastotietoja, joiden avulla voimme parantaa sivustomme toimivuutta. Lisätietoa Google Analyticsistä saat https://policies.google.com/technologies/types
Facebookin Pixel – evästeillä seurataan käyttötietoja sivuston ja Facebook-palveluiden välillä. Tämän lisäksi voidaan suorittaa myös kohdennettua markkinointia, millä voidaan tarjota käyttäjille kiinnostavia mainoksia. Lisätietoja Facebookin evästeistä saat https://www.facebook.com/policy/cookies/

Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Microsoft Edge -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja ja suojaus”. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.