TosiLappi – matkailumarkkinointia yhteisvoimin

TosiLapissa Enontekiön kunta, matkailuyrittäjät ja matkailun sidosryhmät rakentavat ja kehittävät alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, Enontekiön tunnettuutta ja matkailuelinkeinon kasvua.

 

Yritys voi liittyä mukaan markkinointiyhteristyöhön. Jäsenyrityksiltä peritään liikevaihtoon porrastetusti perustuvaa vuosittaista jäsenmaksua.

Jäsenedut

  • Yrityskortti TosiLapin matkailun kotisivuille www.tosilappi.fi
  • Rivi-ilmoitus vuosittain julkaistavaan Enontekiön infokarttaan
  • Maksutton osallistumisen yhteisiin teemapäiviin
  • Yrityksen tuote- ja palvelutietoja esitellään matkanjärjestäjille ja muille avaintahoille
  • Oikeuden käyttää TosiLappi – tuotemerkkiä yrityksen omassa viestinnässä

Lisäksi yritys voi hyödyntää lisämaksullisesti:

  • Matkamessuille ja kotimaan markkinointitilaisuuksiin osallistuminen, korotetut maksut ulkopuolisille yrityksille
  • Erilliset myynti- ja markkinointikampanjat ulkomaille
  • Teemapohjaiset ilmoittelukampanjat
  • Ilmoitushinnat yhteismarkkinointiyrityksille palstamillimetrien mukaan (yrityksen taloudellinen panostus on suhteessa näkyvyyteen), korotetut maksut ulkopuolisille yrityksille
  • Erilliset yhteistyöhankkeet

Tule jäseneksi!

Yhteismarkkinointiin liittymisestä tiedustelut: matkailu.info@enontekio.fi tai 040 5715136.